PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt op 02 januari 2024

 

In deze privacyverklaring van A.N.T. BV (“wij”, “ons” of “onze”) wordt beschreven hoe en waarom wij uw informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (“verwerken”) wanneer u gebruik maakt van onze diensten (“Diensten”), bijvoorbeeld wanneer u:

Onze website bezoekt op https://www.antsolutions.be, of een website van ons met een link naar deze privacyverklaring

Contact met ons opneemt op andere gerelateerde manieren, waaronder verkoop, marketing of evenementen.

Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring helpt u uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als u nog vragen of zorgen hebt, kunt u contact met ons opnemen via info@antsolutions.be.


SAMENVATTING VAN BELANGRIJKSTE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie vinden over elk van deze onderwerpen door te klikken op de koppeling na elk belangrijk punt of door gebruik te maken van onze inhoudsopgave hieronder om het gedeelte te vinden dat u zoekt.

Welke persoonlijke gegevens verwerken wij? Wanneer je onze Services bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert, kunnen we persoonlijke gegevens verwerken, afhankelijk van de manier waarop je met ons en de Services omgaat, de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. Meer informatie over persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke gegevens? We verwerken geen gevoelige persoonlijke gegevens.

Ontvangen we informatie van derden? We ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw informatie? We verwerken je gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, om met je te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook verwerken voor andere doeleinden. We verwerken uw gegevens alleen als we een geldige wettelijke reden hebben om dit te doen. Meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken.

In welke situaties en met welke partijen delen we persoonlijke informatie? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derden. Meer informatie over wanneer en met wie we je persoonlijke gegevens delen.

Hoe houden we uw informatie veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie kan echter als 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Kom meer te weten over hoe we je informatie veilig houden.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over uw privacyrechten.

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door https://www.antsolutions.be#contact te bezoeken of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen? Lees de volledige privacyverklaring.


INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?
3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?
4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
8. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
10. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
11. PASSEN WE DEZE VERKLARING AAN?
12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN CONTROLEREN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?


1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer je deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins wanneer je contact met ons opneemt.

Door u verstrekte persoonlijke informatie. De persoonlijke informatie die we verzamelen is afhankelijk van de context van je interacties met ons en de Services, de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:

namen

e-mailadressen

Gevoelige informatie. We verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie – zoals je Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer je onze Services bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je de Services bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet je specifieke identiteit (zoals je naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals je IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer je onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Services te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:

Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer je onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van de manier waarop je met ons communiceert, kunnen deze loggegevens je IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over je activiteit in de Services (zoals de datum-/tijdstempels die aan je gebruik zijn gekoppeld, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die je uitvoert, zoals welke functies je gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms “crash dumps” genoemd) en hardware-instellingen) bevatten.

Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons je huidige locatie vertellen (op basis van je IP-adres). Je kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door de Locatie-instelling op je apparaat uit te schakelen. Als je ervoor kiest om je af te melden, is het echter mogelijk dat je bepaalde aspecten van de Services niet kunt gebruiken.

2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?

In het kort: We verwerken je informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, om met je te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook verwerken voor andere doeleinden.

We verwerken je persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe je omgaat met onze Services, waaronder:

Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw gegevens verwerken om te reageren op uw vragen en eventuele problemen op te lossen die u zou kunnen hebben met de gevraagde service.

Om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen je informatie verwerken wanneer dit nodig is om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen, zoals het voorkomen van schade.


3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

In het kort: We verwerken je persoonlijke gegevens alleen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met je toestemming, om te voldoen aan wetgeving, om je diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om je rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

De General Data Protection Regulation (GDPR) en de GDPR in het Verenigd Koninkrijk verplichten ons om de geldige rechtsgrondslagen uit te leggen waarop we ons baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Als zodanig kunnen we ons baseren op de volgende rechtsgronden om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

Toestemming. Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

Uitvoering van een contract. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen, met inbegrip van het leveren van onze Diensten of op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract met u.

Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw gegevens vrij te geven als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.

Vitale belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarin sprake is van potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.


4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties zoals beschreven in deze sectie en/of met de volgende derden.

Het is mogelijk dat we je persoonlijke informatie in de volgende situaties moeten delen:

Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overdracht van uw informatie.

5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare traceringstechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie Notice.

6. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

In het kort: We bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze gegevens verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar om uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

We hebben gepaste en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om je informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische transmissie via het internet of technologie voor informatieopslag als 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en je informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best doen om je persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U dient alleen toegang te hebben tot de Services in een beveiligde omgeving.

8. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd van een dergelijke minderjarige bent en toestemming geeft voor het gebruik van de Services door een dergelijke minderjarige. Als we ontdekken dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@antsolutions.be.

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland, hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens geven. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke gegevens, (ii) om rectificatie of wissing aan te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken; (iv) indien van toepassing, op gegevensportabiliteit; en (v) om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte “HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?” hieronder.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of de gegevensbeschermingsautoriteit van het VK.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de Federal Data Protection and Information Commissioner.

Uw toestemming intrekken: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte “HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?” hieronder.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze werd ingetrokken, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u uw browser meestal zo instellen dat cookies worden verwijderd of geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit invloed hebben op bepaalde functies of services van onze Services.

Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar info@antsolutions.be.

10. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten controleren en verzamelen. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze doorgeven om niet online gevolgd te worden. Als er een norm voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u in een herziene versie van deze privacyverklaring informeren over die praktijk.

11. PASSEN WE DEZE VERKLARING AAN?

In het kort: Ja, we zullen deze verklaring bijwerken als dat nodig is om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door op een prominente plaats een kennisgeving van dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw informatie beschermen.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@antsolutions.be of per post contact met ons opnemen via:

A.N.T. BV
Th. van Cauwenberghslei 50, 2900 Schoten, België
Schoten, Antwerpen 2900
België

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN CONTROLEREN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving in uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van u verzamelen, om die gegevens te wijzigen of om ze te verwijderen. Om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, gaat u naar: https://www.antsolutions.be#contact.
Dit privacybeleid is gemaakt met behulp van Termly’s Privacy Policy Generator.